Övriga tjänster

Bygg och snickeri

Vi kan hjälpa till med mindre snickeriarbeten såsom staketuppsättning, uteplatser m.m.

Snöröjning

Vintertid åtar vi oss snöröjning med maskiner samt snöskottning för hand av trappor, entréer m.m. Vi utför även halkbekämpning med sand och salt, och bortforsling av snö.

MENY

Hem

Fastighetsskötsel

Trädgårdsskötsel

Industriservice

Markservice

Övriga tjänster

Kontakt