Markservice

Vi utför reparation och lagning av gräsytor samt planering, läggning eller sådd av nya gräsmattor. Bland våra tjänster ingår även sättning av stenkanter, murar och läggning av sten och plattor inkl. väl uppbyggda underlag. Vi kan också hjälpa till med anläggning av övriga trädgårdsytor och rabatter samt plantering av träd, buskar och blommor. I vår markservice ingår dessutom transport av jord och grus, och sladdning av grusvägar och grusplaner.

MENY

Hem

Fastighetsskötsel

Trädgårdsskötsel

Industriservice

Markservice

Övriga tjänster

Kontakt