Trädgårdsskötsel

MTI AB utför trädgårdsskötsel åt bostadsrättsföreningar, samfälligheter, industrier, ägare av hyresfastigheter samt privata villaägare.

Arbeten vi kan hjälpa till med är:

Vintertid utför vi även snöröjning och halkbekämpning.

MENY

Hem

Fastighetsskötsel

Trädgårdsskötsel

Industriservice

Markservice

Övriga tjänster

Kontakt